pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Dzięki niemu system władzy, jej kontroli i wybierania jest unormowany. Obywatele mają prawa i wolności wynikające z konstytucji i mogą dochodzić swoich praw w sądach. Pierwsza polska Konstytucja powstała 3 maja 1791 roku i była pierwszą konstytucją w Europie, a drugą na świecie. Już kilka dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki dzień 3 maja został uznany za święto narodowe.
Sejm ustanowił, że rok 2021 będzie, m.in. Rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwalona w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego konstytucja wprowadzała  zasadę zwierzchności narodu i podział władzy na ustawodawczą (parlament), wykonawczą (Straż Praw) i sądowniczą. Likwidowała liberum veto, konfederacje i ograniczyła znaczenie sejmików. Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych, niosła gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia.

Prezentacje o świętach majowych można obejrzeć w zakładce Biblioteka.


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30