pldaenfifrdeitnoruessv
 
 

Uczniowie klas I-III zdalnie i stacjonarnie uczcili święta majowe. Dzieci oglądały prezentacje multimedialne, czytały i rozmawiały o najważniejszych wydarzeniach w Polsce oraz przypomniały sobie symbole narodowe. Na lekcjach rozwiązywały krzyżówki, zagadki i quizy o świętach majowych; poszerzyły też wiedzę o Konstytucji 3 Maja, okolicznościach i efektów jej uchwalenia. Pierwszaki z 1A sporządziły treściwą notatkę po obejrzeniu filmu edukacyjnego i narysowały flagę, doskonaląc posługiwanie się linijką. Dużo emocji wywołało wspólne tworzenie flagi – poczucie wspólnoty to ważna sprawa. Piękne flagi z rozmaitych materiałów wykonali również trzecioklasiści z 3A. Wiwat maj!


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30