11
12
17
2
16
4
1
19
20
8

Szkoła mieści się w sędziwym budynku, który od początku istnienia służył oświacie. Wybudowany został w 1928 roku dzięki inicjatywie Leona Dorobka, pedagoga i radnego miasta Płocka.
Po zakończeniu wojny powołano do życia Szkołę Podstawową oraz Liceum Pedagogiczne. Następnie w gmachu tym rozpoczęło działalność Studium Pedagogiczne, zaś w latach 1972 - 1982 istniał Wydział Inżynierii Filii Politechniki Warszawskiej.  Szkoła Podstawowa nr 14 w Płocku rozpoczęła swoją działalność  w roku 1983. Pierwszym dyrektorem i organizatorem placówki była mgr Grażyna Borczuk. W 1992 roku na dyrektora szkoły podstawowej powołana zostaje mgr Grażyna Rutkowska. 1 września 2001 roku szkoła zostaje przekształcona w Gimnazjum nr 6. Ponownie, po 18 latach istnienia Gimnazjum nr 6 w Płocku zostaje reaktywowana Szkoła Podstawowa nr 14. Powołana „14” nadal za swojego Patrona uznaje profesora Władysława Szafera światowej sławy botanika, inicjatora idei ochrony środowiska, i pragnie kontynuować misję, która brzmi: Miłość, dobro i piękno, szacunek dla życia i tradycji - to zasady naszego działania, co owocuje integracją społeczności szkolnej, pozwala budować poczucie własnej wartości, uczy szacunku do życia i odpowiedzialności za siebie.

Jesteśmy placówką, skupiającą zespół doświadczonych nauczycieli i specjalistów. Mamy wykwalifikowanych fachowców edukacji wczesnoszkolnej, zespół wsparcia psychologiczno - pedagogicznego oraz nauczycieli przedmiotów, z którymi Państwa dzieci zetkną się w kolejnych latach edukacji w szkole podstawowej, szczególnie takich jak: chemia, fizyka, geografia, biologia. Wysiłek i zaangażowanie kadry pedagogicznej znalazły potwierdzenie w wysokich wynikach egzaminów gimnazjalnych, o czym świadczy Edukacyjna Wartość Dodana, według której od wielu lat Gimnazjum nr 6 jest szkołą sukcesu. Uczniowie Gimnazjum są laureatami wielu konkursów: MKO, tematycznych, recytatorskich, ekologicznych, technicznych i artystycznych. Nosimy zaszczytny tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii nadany przez Prezydenta RP. Nasi uczniowie osiągają nie tylko wysokie wyniki w nauce i sporcie, ale mają również ukształtowane właściwe postawy moralne, są uwrażliwieni na cudze potrzeby, mają idee, wartości, pasje, motywacje i cele, a także ukształtowaną postawę prospołeczną, uczestniczą w różnorodnych akcjach wolontariackich, służą pomocą i radą młodszym kolegom.