pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
mgr Anna Waśniewska
nauczyciel dyplomowany

mgr Alicja Bielas
nauczyciel mianowany

mgr Dorota Kociemska
nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Kowalska
nauczyciel dyplomowany

mgr Grażyna Rutkowska
nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Winconek
nauczyciel dyplomowany

mgr Marcin Gołębiewski
nauczyciel mianowany

mgr Dagmara Zawadzka
nauczyciel mianowany

mgr Katarzyna Rogala
nauczyciel dyplomowany


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.00
wtorek     9.00 - 12.30 i 13.30 - 15.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30