pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Drogi Rodzicu, wybór szkoły podstawowej dla dziecka to bardzo trudny i stresujący  moment w życiu każdego rodzica. Nic zatem dziwnego, że chcesz,  wybrać jak najlepiej.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Podstawową nr 14 w Płocku?

 • Może dlatego, że jest mała, przytulna, tu dzieci poczują się jak w domu,
 • W  tej szkole nie zgubisz się w labiryncie korytarzy i tłumów rozkrzyczanych młodych ludzi,
 • A może dlatego, że jest tu czysto, kolorowo, ciepło i bezpiecznie,
 • Tu nikt nie jest anonimowy, znamy wszystkie dzieci z imienia i nazwiska!
 • W naszej szkole każda lekcja jest przygodą...

Zabawa - Odkrywanie - Eksperymentowanie - Kreatywność - Spontaniczność - to nasz pomysł na edukację najmłodszych!

 • Jeśli myślisz, że dziecko będzie siedziało kilka godzin w ławce, to nie ta szkoła!
 • Dzieci odkrywają świat w indywidualnym tempie i z właściwej im perspektywy,
 • Dbamy o indywidualną ścieżkę rozwoju ucznia,
 • Odkrywamy potrzeby i możliwości każdego dziecka,
 • Wspieramy rozwój ucznia poprzez wykorzystanie jego naturalnych predyspozycji,
 • Mamy innowacyjne metody pracy, dzięki którym talenty Twojego dziecka będą pielęgnowane i rozwijane w nadzwyczajny sposób,

wszak to Certyfikowana Szkoła Odkrywania i Wspierania Talentów
wszak to  Mecenas Polskiej Ekologii

Każde dziecko posiada uzdolnienia i talenty na miarę swoich możliwości –dostrzegamy je wszystkie i o wszystkie dbamy!  W zindywidualizowanej pracy z dziećmi specjalizują się nauczyciele naszej placówki, fachowcy bardzo wielu specjalności.

Wolność, zaufanie, szacunek i czas jaki poświęcamy uczniom – to dewiza naszego działania!

A  gdzie jest haczyk?
Przyznajemy się, dzieci po zakończonych lekcjach nie chcą wracać do domu, ale to chyba dobrze?


OFERUJEMY UCZNIOM:

 • nowoczesne pracownie przedmiotowe z biologii, chemii, fizyki, matematyki, języka polskiego, geografii, historii, informatyki z robotyką (projekt z Budżetu Obywatelskiego), plastyki – techniki, wszystkie wyposażone w sprzęt multimedialny oraz multimedialną pracownię językową,
 • możliwość korzystania ze stadionu miejskiego , kortu do tenisa ziemnego i pływalni Jagiellonka,
 • posiadamy nowoczesny sprzęt nagłaśniający i radiowęzeł szkolny,
 • doskonale funkcjonujący catering,
 • bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę w sprzęt multimedialny i oprogramowanie Moll oraz zbiory książek na bieżąco uaktualniane ,
 • szczególnie dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów, posiadamy monitoring całego obiektu i ochronę fizyczną,
 • uczniowie i rodzice są wspierani przez pedagogów, psychologa, doradcę zawodowego, pielęgniarkę szkolną,
 • organizujemy białe i zielone szkoły.

NAJMŁODSZYM ZAPEWNIAMY:

 • wydzielone skrzydło dla edukacji wczesnoszkolnej z oddzielnym wejściem, łazienką i szatnie, 
 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne,
 • własny i nowoczesny plac zabaw z siłownią pod chmurką,
 • świetlicę dostosowaną do godzin pracy rodziców, catering,  
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia, m.in.: z języka angielskiego , zajęcia muzyczno - taneczne, zajęcia sportowe z tenisa ziemnego, koło szachowe oraz drużynę zuchową,
 • zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów w zależności od potrzeb ukierunkowanych na pracę z uczniem mającym trudności w nauce: zajęcia logopedyczne, zajęcia usprawniające kompetencje emocjonalno - społeczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,  gimnastykę korekcyjną.

DLA UCZNIÓW STARSZYCH:

Od klasy IV prowadzimy innowację matematyczno - przyrodniczą oraz innowację matematyczno - językową. W ofercie edukacyjnej dla klas starszych ponadto proponujemy:                                                    
 • zajęcia rozwijające: koło biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, polonistyczne, języków obcych;
 • koła zainteresowań: teatralne, ekologiczne, plastyczne, biblioteczne, chór szkolny, zespół muzyczny, wolontariatu;
 • zajęcia sportowe, rozwijające kreatywność, turystyczne.

NASZA OFERTA:

W roku szkolnym 2021/2022 na poziomie klas pierwszych planowane jest utworzenie 3 oddziałów, w tym: jeden oddział z innowacją matematyczno - przyrodniczą, kolejny z innowacją językową - Euroklasa - Junior. Nabór do klas pierwszych dla uczniów z z obwodu trwa od 1 marca godz. 9.00 do 21 maja 2021 r. do godz. 15.00. Dla dzieci spoza obwodu od 16.06.2021 od godz.9.00 do 22.06.2021 r. do godz. 15.00.Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30