pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Drogi Rodzicu! Dlaczego warto wybrać Szkołę Podstawową nr 14 w Płocku? Może dlatego, że jest mała, przytulna, tu dzieci poczują się jak w domu?
W naszej szkole nie zgubisz się w labiryncie korytarzy i tłumów rozkrzyczanych młodych ludzi.
Szkoła jest mała, przytulna, tu dzieci poczują się jak w domu. Jest tu czysto, kolorowo, ciepło i bezpiecznie. Tu nikt nie jest anonimowy, znamy wszystkie dzieci z imienia i nazwiska! W naszej szkole każda lekcja jest przygodą: Zabawa - Odkrywanie - Eksperymentowanie - Kreatywność - Spontaniczność, to nasz pomysł na edukację najmłodszych.

Jeśli myślisz, że dziecko będzie siedziało kilka godzin w ławce, to nie ta szkoła!

 • Dzieci odkrywają świat w indywidualnym tempie i z właściwej im perspektywy.
 • Dbamy o indywidualną ścieżkę rozwoju ucznia.
 • Odkrywamy potrzeby i możliwości każdego dziecka.
 • Wspieramy rozwój ucznia poprzez wykorzystanie jego naturalnych predyspozycji.
 • Mamy innowacyjne metody pracy, dzięki którym talenty Twojego dziecka będą pielęgnowane i rozwijane w nadzwyczajny sposób, wszak to Certyfikowana Szkoła Odkrywania i Wspierania Talentów oraz Mecenas Polskiej Ekologii.
 • Każde dziecko posiada uzdolnienia i talenty na miarę swoich możliwości  - dostrzegamy je wszystkie i o wszystkie dbamy!
 • W zindywidualizowanej pracy z dziećmi specjalizują się nauczyciele naszej placówki, fachowcy bardzo wielu specjalności.
 • Wolność, zaufanie, szacunek i czas jaki poświęcamy uczniom - to dewiza naszego działania.

A gdzie jest haczyk?
No dobrze, przyznajemy się, dzieci po zakończonych lekcjach nie chcą wracać do domu, ale to chyba dobrze?

OFERUJEMY UCZNIOM:
 • nowoczesne pracownie przedmiotowe z biologii, chemii, fizyki, matematyki,  j. polskiego, geografii, historii, informatyki, plastyki - techniki, wszystkie wyposażone w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne,
 • sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym,
 • możliwość korzystania ze stadionu miejskiego, kortu do tenisa i pływalni Jagiellonka,
 • nowoczesny sprzęt nagłaśniający i radiowęzeł szkolny,
 • sklepik oraz bardzo dobrze wyposażona biblioteka.
Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów, posiadamy monitoring całego obiektu i ochronę fizyczną. Uczniowie i rodzice są wspierani przez pedagogów, psychologa, doradcę zawodowego, pielęgniarkę szkolną.

DLA NAJMŁODSZYCH: wydzielone skrzydło dla edukacji wczesnoszkolnej z oddzielnym wejściem, funkcjonalnie wyposażone sale lekcyjne, świetlica dostosowana do godzin pracy rodziców, catering, łazienka i szatnie, szafki dla każdego dziecka.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:
Z języka angielskiego, plastyczne, koło szachowe, SKS, drużyna zuchowa, zajęcia z elementami integracji sensorycznej.
Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów w zależności od potrzeb ukierunkowanych na pracę z uczniem zdolnym lub mającym trudności w nauce: zajęcia logopedyczne, zajęcia usprawniające manualnie, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna.

DLA UCZNIÓW STARSZYCH: zajęcia rozwijające: koło biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, polonistyczne, koła zainteresowań: teatralne, ekologiczne, plastyczne, angielskiego, biblioteczne, wolontariatu, chór szkolny, zespół muzyczny, zajęcia sportowe, turystyczne.

W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest utworzenie:

2 oddziałów klas I.

Od września w  szkole będą uczyły  się klasy: I, II, III, IV, VI,  VI sportowa, VII, VIII.

Nabór do klas pierwszych dla uczniów z  z obwodu trwa od 2 marca godz. 9.00 do 29 maja 2020 r. do godz. 15.00
Dla dzieci spoza obwodu od 15.06.od godz.9.00 do 17.06.2020 r. do godz. 15.00Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.00
wtorek     9.00 - 12.30 i 13.30 - 15.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30