pldaenfifrdeitnoruessv
 
 

W dniu 10 maja 2021r. w bibliotece szkolnej odbyła się pierwsza edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem Wiosna w poezji dziecięcej. Konkurs skierowany był dla klas I-III i po I etapie klasowym przystąpiło do niego 18 uczniów. Celem konkursu było popularyzowanie poezji dziecięcej z okazji obchodów Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez  UNESCO w 1999r.,  przypadającego 21 marca, czyli pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, rozwijanie zainteresowań poetyckich i zdolności recytatorskich dzieci oraz zachęcanie do współzawodnictwa w przyjaznej atmosferze.
Mali  artyści z wielkim zapałem i przejęciem zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie ciekawie interpretując wybrane wiersze dla dzieci o tematyce wiosennej. Nie zabrakło oryginalnych „wiosennych” stylizacji.  Komisja konkursowa wnikliwie wysłuchała recytatorów oceniając opanowanie tekstu, dykcję, poprawność interpretacji oraz ogólny wyraz artystyczny. Poziom, jaki zaprezentowały dzieci był bardzo wysoki, a umiejętności sceniczne najmłodszych uczniów były miłym zaskoczeniem  i wywarły  ogromne wrażenie. Dlatego też komisja przyznała  ex aequo dwa  drugie i dwa  trzecie miejsca. Oto nasi laureaci:

I miejsce - Aniela Grzesik kl. I a  wiersz  Zielono mi A. Frączek
II miejsce - Hanna Szkolmowska kl. I a wiersz Pierwiosnek W. Broniewski
II miejsce - Ada Niewiadomska  kl. I b wiersz Wiosenne porządki J. Brzechwa
III miejsce - Joanna Szulta  kl. II b wiersz Wiosna H. Świąder
III miejsce - Aleksandra Nowicka  kl. II b wiersz Przyjście wiosny J. Brzechwa

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz  nagrody książkowe,  które wręczyła p. dyrektor Grażyna Rutkowska. Nagrody dla recytatorów zostały ufundowane przez  Radę Rodziców. Zwycięzcom jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje, życzymy dalszych sukcesów. Wszystkim Recytatorom serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji Szkolnego Konkursu Recytatorskiego w przyszłym roku!


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30