pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Dzień Ziemi - hasło tegorocznej akcji to Przywróćmy naszą Ziemię. Święto to ma nam ludziom przypominać, że jesteśmy cząstką przyrody i musimy zrobić wszystko, aby zachować, chronić oraz odnawiać środowisko przyrodnicze. Klasy I-III uczciły ten dzień według własnych pomysłów.
Dzieci z 1A oglądały film edukacyjny o Dniu Ziemi, przeczytały czytanki tematyczne i sporządziły z nich notatki. Stworzyły też piękne prace pt.: Ziemia – moim domem, wykorzystując znalezione elementy przyrody oraz odpady, które w ramach recyklingu posłużyły za dekoracje. Z kolei dzieci z 1B ułożyły i zapisały własne Kodeksy Małego Ekologa – prezentując zdjęcia udowodnili, że przestrzegają ustalonych zasad. Wszystkie pierwszaki wiedzą, co to znaczy być eko oraz dlaczego i w jaki sposób należy dbać o Ziemię – omówili dokładnie te kwestie podczas lekcji edukacji przyrodniczej.
Uczniowie klasy 2A zrealizowali z zaangażowaniem temat Przyjaciele klimatu oraz obejrzeli film edukacyjny o zanieczyszczaniu środowiska i dyskutowali o zachowaniu ludzi sprzyjającym ochronie klimatu i naszej planety. Ułożyli także życzenia dla Matki Ziemi w dniu jej święta, a chętni przygotowali kartki okolicznościowe. Uczniowie 2b natomiast, napisali piękne listy do Ziemi i wiersze, stworzyli informacyjne plakaty oraz zaprezentowali filmy i własne propozycje dbania o Ziemię.
Dzieci z klasy 3A także rozmawiały o potrzebie i możliwościach ochrony środowiska, a efektem ekologicznych rozmyślań są piękne prace plastyczne. Klasa 3B obejrzała bardzo ciekawą  prezentację jak zostać przyjacielem Ziemi, jakie niebezpieczeństwa grożą Ziemi  i co można zrobić, żeby nie dopuścić do dalszego jej niszczenia. Uczniowie rozwiązywali quizy, zagadki, rebusy dotyczące tematyki związanej, np. z segregacją odpadów, recyklingu, a także wspólnie ułożyli  zasady postępowania młodego ekologa. Najciekawszym wyzwaniem dla uczniów okazało się wykonanie ekologicznych wynalazków wykorzystując różne niepotrzebne przedmioty, odpady, a nawet elektrośmieci. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością i kreatywnością.Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30