pldaenfifrdeitnoruessv
 
 

Mija kolejny dzień zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy szkolnej, w innych, szczególnych warunkach. Wszyscy dbamy o higienę, staramy się, aby było bezpiecznie. Nasi uczniowi są bardzo, bardzo zdyscyplinowani. Chętnie wykonują zdalne lekcje, a w razie wątpliwości proszą o pomoc wychowawców świetlicy. Po skończonej pracy oglądamy filmy, słuchamy muzyki, rysujemy, itp., a także ćwiczymy na sali gimnastycznej. Oczywiście wszystko z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Oto kilka migawek. 


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.00
wtorek     9.00 - 12.30 i 13.30 - 15.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30